Day: February 10, 2021

5 คำถามว่าเราควรเลือก “รถเช่า หรือ รถซื้อ”5 คำถามว่าเราควรเลือก “รถเช่า หรือ รถซื้อ”

เชื่อว่าหลายคนนั้นกำลังสงสัยและกำลังอาจจะลังเลในเรื่องของการเลือกระหว่าง “รถเช่า และ รถซื้อ” ว่าในสองตัวเลือกนั้นเราควรเลือกอะไรดี เพราะไม่ว่าจะเป็นรถเช่า หรือ รถซื้อ นั้นต่างก็มีข้อดี-ข้อเสียที่แตกต่างกันดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าระหว่าง รถเช่า และ รถซื้อ นั้นเราควรเลือกอะไร สอบถามในเรื่องของค่าใช้จ่ายก่อนว่าเรา ไหวในระดับไหน อย่างแรกที่เราจะต้องรู้ไว้เลนนั้นคือในเรื่อง “ของค่าใช้จ่าย”  ว่าเราะเหมาะ และ ไหวในระดับไหน ...