Tag: เรียนออนไลน์

เรียนออนไลน์

การเรียนออนไลน์ การศึกษาด้วยตัวเองที่บ้านช่วงโควิดระบาดการเรียนออนไลน์ การศึกษาด้วยตัวเองที่บ้านช่วงโควิดระบาด

            การเรียนออนไลน์เป็นการเรียนโดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างผู้สอนและผู้เรียนให้มาพบกันผ่านสื่อมัลติมีเดียที่ผู้สอนทำขึ้น เช่น วิดีโอ สไลด์ หรือการไลฟ์สด ที่มีทั้งแบบฟรีและไม่ฟรี แล้วแต่ผู้สอนจะคิดราคาค่าครอสนั้นๆ เอง       ปัจจุบันมีกลุ่มคนรุ่นใหม่และวัยทำงานให้ความสนใจในการเรียนออนไลน์มากขึ้น เพราะความยืดหยุ่นในการเรียน ที่เราสามารถจัดสรรแบ่งส่วนได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องกังวลว่าจะกระทบกับงานที่ทำ หรือการเรียน อีกทั้ง การเรียนออนไลน์ยังช่วยเสริมสร้างความรู้ความสามารถที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในหน้าที่การงานได้ด้วย             นอกจากนี้ คุณสามารถเรียนครอสเรียนออนไลน์มีหลักสูตรของมหาลัยชื่อดังระดับโลก หรือครอสออนไลน์ฟรีขององค์กรระดับโลกได้ ...