Day: November 28, 2020

การเทรดทอง

การเทรดทอง การลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นที่อยากให้คุณได้รู้จักการเทรดทอง การลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นที่อยากให้คุณได้รู้จัก

เชื่อว่าใครที่มีความสนใจในเรื่องของการเล่นหุ้นน่าจะต้องเคยได้ยินคำว่าการเทรดทองกันมาบ้างแล้ว สำหรับใครที่สนใจว่าการเทรดทองอยู่คงจะเกิดความสงสัยว่าคืออะไร มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร ดีกว่าการลงทุนรูปแบบอื่นๆหรือไม่ เรียกว่าน่าจะมีสารพัดคำถามตามมากันเลยทีเดียว ดังนั้นวันนี้ทางเราได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจของการเทรดทองมาฝากทุกท่านกันแล้วค่ะ  การเทรดทองคืออะไร  การเทรดทอง คือ การค้าทองในรูปแบบหนึ่งที่ใช้ราคาทองในแต่ละวันเป็นตัวชี้วัดผลกำไรที่จะเกิดขึ้น การเทรดทองแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 คือการเทรดทองแบบการซื้อทองในช่วงที่ทองนั้นมีราคาที่ต่ำและนำทองไปขายในช่วงที่ทองนั้นมีราคาที่สูงกว่าที่ซื้อมา ลักษณะนี้จะมีความคล้ายกับการเล่นหุ้นแต่จะมีความเสี่ยงต่ำกว่า อธิบายๆคือซื้อมาขายไป โดยเลือกขายในช่วงที่ทองมีราคาแพงกว่าตอนที่ซื้อมา ในส่วนของลักษณะที่  2  คือ การเทรดทองโดย CFD หรือเรียกง่ายๆว่าการที่เราไม่ต้องลงทุนในเรื่องของการซื้อทองแต่จะเป็นการทำสัญญา CFD เพื่อคาดการณ์ราคาทองในตลาด หากคาดการณ์ถูกเราก็จะได้กำไรจากการทำสัญญา สำหรับลักษณะที่ 2 นี้เป็นการเทรด Binary Option รูปแบบหนึ่ง เป็นลักษณะที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงในหมู่นักธุรกิจ  ข้อดีและข้อเสียของการเทรดทอง  ข้อดี คือ 1. ผู้ขายสามารถเก็งกำไรในช่วงที่ทองขึ้นได้  ...