Month: July 2020

Taking Notes

จดสรุปอย่างไรให้ปัง อ่าน จำ เชื่อมโยมง่าย!จดสรุปอย่างไรให้ปัง อ่าน จำ เชื่อมโยมง่าย!

สำหรับนักเรียน นักศึกษาหลายคน ช่วงเวลาแห่งการเรียนในระดับมัธยม และมหาวิทยาลัย เปรียบดังใช้ชีวิตอยู่ในสนามรบก็ไม่ปาน เพราะต้องสอบแข่งขัน สอบให้ผ่าน สอบให้ติด และศึกษาหาความรู้เพื่อเอาชีวิตรอดจากสนามการเรียนนี้เพื่อก้าวเข้าสู่วัยทำงานผลักดันตัวเองให้กลายเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งกว่าจะถึงจุดมุ่งหมาย นักศึกษาจะถูกทดสอบอย่างหนักจากครูบาอาจารย์ พวกเขาจะต้องสอบ Test ย่อย Test ใหญ่ ครั้งแล้วครั้งเล่า หนทางสู่ความสำเร็จนั้นไม่ได้ง่ายดายอย่างที่ผู้ปกครองคิด เพราะพวกเขาต้องอ่านหนังสืออย่างหนักหลายร้อยเล่ม แล้วข้อมูลที่มากมายขนาดนั้นจะจำได้หมดอย่างไร ...